این جنگل خانه درختان صنوبر غول پیکر ، درختان کاج و بلوط ، و بیش از 20000 گونه حیوانی است که شامل سنگین ترین ‏حیوان اروپا ، یعنی گاومیش های اروپایی ، می شود. حیواناتی که در اوایل قرن بیستم بخاطر شکار بیش از حد رو به انقراض ‏بودند. ‏

شکار در این جنگل ها از قرن 14 آغاز شد ، در آن زمان پادشاه لهستان اجازه شکار محدود در این جنگل را صادر کرد. تا قرن 15 ‏تقریبا شکارچیان این جنگل را در بر گرفته بودند و حتی پادشاه نیز خودش برای شکار به این جنگل می رفت. به همین جهت در ‏وسط جنگل یک خانه بزرگ چوبی برای زمانهایی که پادشاه به شکار می رفت ساخته شد. این خانه بزرگ چوبی به رنگ سفید ‏رنگ آمیزی شد و همین موجب شد نام این جنگل و روستای اطراف آن نیز در آینده برگرفته از نام این خانه نامگذاری شود. ‏بیالاویزا ( ‏Bialawieza‏ ) به زمان لهستانی به معنای " برج سفید " است. ‏

پادشاه بعدی ، شکار در این جنگل را برای همه ممنوع اعلام کرد به همین سبب تا مدتها جنگل بیالوویزا خلوت و بدون تردد بود ‏تا اواخر قرن 17 که مردم شروع به ساخت و ساز و تاسیس روستاهای کوچک اطراف این جنگل کردند. تا قرن 18 هنوز قسمت ‏هایی از این جنگل تحت حفاظت بود و کسی حق تردد و بخصوص شکار در آن را نداشت تا زمان تجزیه لهستان در اواخر قرن ‏‏18. در این زمان تزار پل اول تمام مناطقی که تحت حفاظت و ممنوعیت تردد بودند را دوباره آزاد اعلام کرد و دوباره شکارچیان ‏به جنگل هجوم بردند و به شکار گاومیش ها پرداختند. پس از گذشت 15 سال تعداد این گاومیش ها از 500 عدد به 200 رسید.‏

در سالهای 1800 سرنوشت این جنگل بارها از منطقه ای حفاظت شده به مکانی برای شکار تغییر پیدا کرد. هربار که پادشاهی به ‏قدرت می رسد دستور جدیدی درباره این جنگل صادر می کرد. در اوایل قرن بیستم ، این جنگل تحت کنترل تزارهای روس بود ، ‏در آن زمان کل جنگل بعنوان یک منطقه برای شکار افراد سلطنتی مورد استفاده قرار گرفت که شایع ترین شکار آنها شکار ‏حیوانات وحشی بود. تعداد زیادی آهو و خرس های وحشی در این جنگل کشته شدند. آخرین گاومیش اروپایی نیز در سال 1921 ‏در این جنگل کشته شد و در حقیقت انقراض این حیوانات عظیم الجثه نایاب اروپایی در این منطقه اعلام شد. ‏

پس از شکست تزارهای روس دوباره این منطقه به دست لهستانی ها افتاد و بعنوان یک منطقه ملی محافظت شده معرفی شد. با ‏این حساب دیگر کسی اجازه شکار در این جنگل را نداشت هر چند اصلی ترین حیوانات آن منقرض شده بودند. آن زمان فقط 54 ‏گاو میش اروپایی در سراسر جهان وجود داشتند که هیچیک از آنها در این جنگل که خانه اصلیشان بود نبودند ، بنابراین دولت ‏لهستان در سال 1929 چهار گاومیش را خریداری کرده و در این جنگل رها کرد. با گذشت ده سال تعداد آنها به 16 عدد رسید. ‏

در حالیکه همه چیز به خوبی سپری می شد جنگ جهانی دوم رخ داد و خیلی زود این جنگل به پناهگاه مردم لهستان و پارتیزان ‏های شوروی تبدیل شد. شورشیان و نازی ها در این جنگل با هم درگیر می شدند و تعداد زیادی از مردم در این جنگل کشته شدند. ‏امروزه هنوز محل دفن آنها در گوشه و کنار این جنگل مشخص است. ‏

پس از جنگ ، این جنگل بین لهستان و شوروی تقسیم شد و در سال 1947 لهستان بخش مربوط به خود را به یک پارک ملی ‏تبدیل کرد. در سال 1992 بعد از تجزیه شوروی و شکل گیری جمهوری بلاروس ، این جنگل بعنوان یک میراث جهانی بین دو ‏کشور بلاروس و لهستان تقسیم شد. ‏ ‏‏‏‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏سرنوشت آخرین جنگل کهن اروپا چه شد ؟ ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏منبع : amusingplanet