وبگاه عالی نیوز

برای ورود به وبگاه عالی نیوز کافی است به اینترنت دسترسی داشته و آدرس allinews.ir را وارد نمایید

وبگاه عالی نیوز

برای ورود به وبگاه عالی نیوز کافی است به اینترنت دسترسی داشته و آدرس allinews.ir را وارد نمایید

وبگاه عالی نیوز (allinews.ir) توجه!:
انتشار اخبار ذیل الزاماً به معنای صحت یا تأیید همه مطالب سایتهانیست و بستگی به منابع آنها دارد.
در صورت عدم وجود اخبار در کادر ذیل، باید مجدد وارد شوید تا به جدیدترین اخبار دسترسی داشته باشید!
مراجع

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف: ... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجةالله عليهم: ... و اما در رخدادهايي كه پيش مي آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم

>>>>>>>>>>اخبار بیشتر از سایر خبرگزاری ها
انتشار اخبار ذیل الزاماً به معنای صحت یا تأیید همه مطالب سایتها نیست و بستگی به منابع آنهاهم دارد .
آخرین نظرات

شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ وقوع: 19 آذر

کـلا نـظـام از یـک مـجـمـوعـه اهـل فـن برگزیده اى که به عنوان شوراى عالى انقلاب فرهنگى ، زیر این نام جمع شده اند انتظارات زیادى دارد، به خصوص با توجه به این که بسیارى از مشکلاتى که به نظرمان مى رسد در صحنه هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى و یا حتى سیاسى داریم ، اگر کاوش کنیم ، به مشکلات فرهنگى بر مى گردد.
  مقام معظم رهبرى
  مـسـیر حرکت اکثر قریب به اتفاق نهادهاى جامعه در رژیم گذشته بر اساس ‍ اهداف و مقاصد خاص بود و تلاش بر این بود که محصولات و خروجى ایـن نـهـادهـا جـوابگوى نیازهاى همان رژیم باشد. پس از فروپاشى رژیم پهلوى بلادرنگ نهادهاى جمهورى اسلامى پاگرفت . اما فرهنگ حاکم بر نـهـادهـاى جـامـعـه مـخـصـوصـا نـهـادهـاى فـراگـیـرى هـمـچـون آمـوزش و پـرورش و آمـوزش ‍ عـالى مـسـئله سـاده اى نـبـود کـه بتوان در مدت چند روز، سـال تـحـولات لازم را در آنها به وجود آورد. از طرفى ادامه کار آنها بویژه دانشگاهها با آن شرایط به صلاح جامعه نبود. در آن دوران گروهکهاى مـخـتـلف ، دانـشـگـاهـهـا و مـدارس ‍ را عـرصـه تـاخـت و تـاز خـود سـاخـتـه و رونـد تـحـصـیـل و تـدریـس را مـخـتـل کـرده بـودنـد. بـسـیـارى از اسـتادان منحرف ، به کار مشغول بودند و هیچ تغییر بنیادى در برنامه ، شیوه تدریس و تربیت ، اهداف آن ، کادر اسـتـادان و مـدرسـان و کـارکـنـان رخ نـداده بـود. در نـتـیـجـه دانـشـگـاهـهـاى سـراسـر کـشـور بـراى مـدتـى تعطیل شد.

پـس از تـعطیلى دانشگاهها، به منظور ساماندهى به امور فرهنگى مدارس و دانشگاهها به فرمان امام خمینى (ره ) اولین ترکیب شوراى انقلاب فرهنگ تحت عنوان ستاد انقلاب فرهنگى به این شرح شکل گرفت :
 

بسم الله الرحمن الرحیم
 

مـدتى است ضرورت انقلاب فرهنگى ، که امرى اسلامى است و خواست ملت مسلمان مى باشد، اعلام شده است و تاکنون اقدام مؤ ثر اساسى انجام نشده اسـت و مـلت اسـلامـى و خـصـوص دانـشـجـویـان بـا ایـمـان مـتـعـهـد، نـگـران آن هـسـتـنـد و نـیـز نـگـران اخـلال تـوطـئه گران که هم اکنون گاهگاه آثارش نمایان مى شود و ملت مسلمان و پایبند به اسلام خوف آن دارند که خداى نخواسته فرصت از دست بـرود و کـار مـثـبـتى انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم فاسد کارفرمایان بى فرهنگ ، این مرکز مهم اساسى را در خدمت اسـتـعمارگران قرار داده بودند که از دستاوردهاى دانشگاهها بخوبى ظاهر مى شود که جز معدودى متعهد و مؤ من که على رغم خواست دانشگاهها در خدمت کـشـور و اسـلام بـودنـد، دیگران جز ضرر و زیان چیزى براى کشور ما بار نیاوردند و ادامه این فاجعه ، که مع الاسف خواسته بعضى از گروههاى وابـسـتـه بـه اجانب است ، ضربه اى مهلک به انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى وارد خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتى ، خیانت عظیم بر اسلام و کـشـور اسـلامـى اسـت . بـر ایـن اسـاس بـه حـضـرات آقـایـان مـحـترم محمد جواد باهنر، مهدى ربانى املشى ، حسن حبیبى - عبد الکریم سروش ، شمس آل احـمـد، جـلال الدیـن فـارسـى ، عـلى شـریـعـتـمـدارى مـسـئولیـت داده مـى شـود تـا سـتـادى تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و دانشجویان متعهد باایمان ، و دیگر قشرهاى تحصیلکرده متعهد و مؤ من بـه جـمـهـورى اسـلامـى دعوت نمایند تا شورایى تشکیل دهند و براى برنامه ریزى رشته هاى مختلف و خط مشى فرهنگى آینده دانشگاهها بر اساس فرهنگ اسلامى و انتخاب و آمده سازى اساتید شایسته متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشى اسلامى اقدام نمایند.
بـدیـهى است بر اساس مطالب فوق ، دبیرستانها و دیگر مراکز آموزشى که در رژیم سابق با آموزش و پرورشى انحرافى و استعمارى اداره مى شد، تحت رسیدگى دقیق قرار مى گیرد تا فرزندان عزیزم از آسیب و انحراف مصون گردند...
پـس از تـعـطـیلى دانشگاهها و تشکیل ستاد انقلاب فرهنگى برخى اشخاص و گروههاى سیاسى به سمپاشى علیه این کار پرداخته و تلاش نمودند بـا جـو سـازى و تـحـت فـشـار قـرار دادن مـسـئولیـن نـظـام ، نـگـذارنـد کـار اصـلاح و تحول فرهنگى دانشگاهها روال عادى خود را طى کند.
امام (ره ) در پیام نوروزى سال 1360، از ستاد انقلاب فرهنگى خواستند که در بازشدن دانشگاهها تسریع نماید.
با بازگشایى دانشگاهها فعالیت ستاد انقلاب فرهنگى ادامه یافت و ضرورت توسعه و تعمیق کار این ستاد - از نظر کمى و کیفى - ایجاب کرد که در نـوزدهـم آذر 1364 امـام (ره )، رؤ سـاى سـه قـوه و تـعـداد دیگرى از مسئولین امور و اندیشمندان فرهنگى کشور را به جمع اعضاى آن بیفزایند و بدین ترتیب ستاد انقلاب فرهنگى پس از حدود 5 سال فعالیت ، با ترکیب زیر تحت عنوان شوراى عالى انقلاب فرهنگى فعالیت خود را آغاز کرد.
1- حضرت آیه الله خامنه اى ریاست جمهور وقت به عنوان رئیس ‍ شورا
2- آیه الله رفسنجانى ریاست مجلس شوراى اسلامى به عنوان نایب رئیس ‍ شورا
3- آیه الله موسوى اردبیلى ریاست دیوان عالى و شوراى عالى قضایى کشور.
4- آیه الله مهدوى کنى دبیر جامعه روحانیت مبارز و رئیس دانشگاه امام صادق (علیه السلام ).
5- آقاى مهندس میر حسین موسوى نخست وزیر.
6- حجت الاسلام و المسلمین محمد خاتمى وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى .
7- دکتر ایرج فاضل وزیر فرهنگ و آموزش عالى .
8- سید کاظم اکرمى وزیر فرهنگ و آموزش عالى .
9- دکتر عبد الکریم سروش استادیار.
10- دکتر سید محمد رضا هاشمى گلپایگانى دانشیار.
11- دکتر مصطفى معین استادیار.
12- دکتر رضا داورى استاد دانشگاه .
13- دکتر احمد احمدى استادیار.
14- دکتر على شریعتمدارى استاد دانشگاه .
15- دکتر نصر الله پورجوادى استادیار.
16- آقاى محمد رحمتى دانشجوى رشته عمران .
17- مهندس صادق واعظ زاده .
در اولین مرحله از کار شوراى عالى انقلاب فرهنگى ، اهداف عمده و وظایف این شورا به شرح زیر تدوین و به تصویب اعضا رسید.
اهداف
1- گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامى در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگى و اعتلاى فرهنگ عمومى
2- تزکیه محیطهاى علمى و فرهنگى از افکار مادى و نقى مظاهر و آثار غربزدگى از فضاى فرهنگى جامعه .
3- تحول دانشگاهها و مدارس و مراکز فرهنگى و هنرى بر اساس فرهنگ صحیح اسلامى ...
4- تـعـمـیـم سـواد و تـقـویـت سـطـح روح تـفـکـر و عـلم آمـوزى و تـحـقـیـق و اسـتـفـاده از دسـتـاوردهـا و تـجـارب مـفـیـد دانـش بـشـرى بـراى نیل به استقلال علمى و فرهنگى .
5- حفظ و احیا و معرفى آثار و مآثر اسلامى و ملى .
6- نـشـر افـکـار و آثـار فـرهـنـگـى انـقـلاب اسـلامـى و ایـجـاد و تـحـکـیـم روابـط فـرهـنـگـى بـا کـشـورهـاى دیـگـر، بـویـژه بـا ملل اسلامى .
وظایف
وظایف مصوب هم 10 بند دارد که خلاصه آنها بشرح ذیل است .
- تدوین اصول سیاست فرهنگى نظام جمهورى اسلامى و تعیین اهداف و جهت برنامه هاى فرهنگى و آموزش و پژوهشى و علمى .
- تعیین مراجع براى طرح و تدوین برنامه هاى فرهنگى و آموزشى و علمى و تحقیقاتى .
- تصویب آئین نامه هاى مهم و اساسى مراکز علمى و فرهنگى ، آموزشى و پژوهشى کشور.
- تصویب ضوابط تاءسیس مؤ سسه ها و مراکز علمى و فرهنگى و تحقیقاتى و فرهنگستانها و دانشگاهها و مراکز آموزش عالى .
- تهیه طرح و تدوین آئین نامه ها براى ایجاد زمینه هاى لازم جهت بسیج و مشارکت همه جانبه مردم .
- تدوین ضوابط براى گزینش استادان و معلمان دانشگاهها و مراکز آموزشى .
- نظارت بر کلیه مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى .
- تاءیید نامزدهایى که وزیر فرهنگ و آموزش عالى به عنوان رئیس ‍ دانشگاهها و مراکز آموزش عالى به شورا پیشنهاد مى نماید.
- تدوین ضوابط و اصول کلى و سیاستهاى مربوط به توسعه روابط علمى و فرهنگى با کشورهاى دیگر.
- نظارت بر امور کتابهاى درسى

۹۸/۰۹/۱۹
ابوعلی تعداد بازدید از این مطلب ۴۵ نفر

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی